چگونه برای بازیابی وام از مشتریان در SBM معدن ذغال سنگ