از ویسکوز اسپندکس در چین کارخانه های تولید آرد زمین سنگ