معدن ذغال سنگ آدرس با مسئولیت محدود مورد نیاز تقاضا