چگونه آهن و فولاد manufacturedprimary، دوم و سوم می باشد