از سنگ آهن استفاده می شود به نور سنگ زنی autogeneous