مدار برای آسیاب توپ با استفاده از سنسور RTD آسیاب عمودی